Macromedia Director visar vägen - igen.

Det började redan i slutet av 80-talet, med ett program för att skapa animationer för Macintosh. Sedan dess har funktionaliteten byggts ut til att bli ett fullfjädrat multimediaverktyg för att utnyttja möjligheterna med ljud, bild, rörelse, animering och interaktivitet. Metaforen när man använder Director (engelska för regissör) kommer från filmvärlden. Man använder i programmet paletter som aktörer (Cast), scen (Stage), manus (Script), m fl, för att producera filmer. Så hur använder man oftast Director? Man börjar med att skapa aktörer för filmen. Bilder kan man skapa med Fireworks, ett professionellt bildredigeringsprogram som medföljer Macromedia Director Studio-paketet. På liknande sätt kan man skapa andra "aktörer" som ljudfiler, animationer, knappar, QuickTimefiler, m m. Sedan bestämmer man hur stor scenen skap vara och kompletterar kanske med stödlinjer eller stödraster. Därefter placerar man ut aktörerna på scenen och bestämmer i paletten manus (Stage) när de ska vara aktiva. Det är enkelt att lägga in rörelse, genom att bestämma en aktörs start, slutpunkt och eventuella mellanlägen. Om man bara tänkte göra en enkel, självgående film, så är man nästan klar nu. Man behöver bara spara antingen som en komplett applikation eller som Shockwave-format om man vill spela upp resultatet på webben. Om man vill lägga till interaktivitet så kan man utnyttja bibliotekspaletten (Library) och utnyttja färdiga funktioner. Sedan kan man dra dessa beteenden till aktörerna på scenen. Exempel på beteenden är "Go To Frame X Button" för att få en knapp att börja spela filmen från en vald bildruta i manuset, "Hold on Current Frame" för att få filmen att stanna och vänta på användaren att interaktivt bestämma vad som ska hända.

Det finns många beteenden som kan användas i Director och därför är också bibliotekspaletten med dessa uppdelad på logiska avdelningar. Dessa är Animation, Controls, Navigation, Internet, m fl och många av dessa innehåller i sin tur undermenyer för att de ska gå lätt att hitta. Bekvämt med alla beteenden är att de har verktygstips, vilket innebär att om man undrar hur ett beteende ska användas, så kan man bara vänta med markören och en förklaring visas. Men med denna artikel tänkte jag ägna åt att visa möjligheterna med att använda Director för fleranvändarfunktionalitet.

Tillsammans med Director medföljer ett serverprogram som heter MultiuserServer. Det är ett program som ska användas på den webbserver där man ska lagra de Shockwavefilmer som man producerar med Director för att kunna utnyttja de inbyggda fleranvändarmöjligheterna. MultiuserServer tillåter att 1000 samtidiga användare är uppkopplade och aktiva. För att visa hur man praktiskt kan utnyttja fleranvändarmöjligheterna tänkte jag beskriva hur man går tillväga för att skapa en komplett fleranvändarchat.

Jag börjar med att ta fram verktygspaletten (Tool Palette) och skapar tre textfält på scenen. Därefter skapar jag också två knappar med texterna "Anslut" och "Skicka". Detta skapar automatiskt fem aktörer i min aktörspalett och ställer in i manuset när dessa ska vara med. Det första och andra textfältet tänkte jag använda för textinmatning av användarnamnet och vad som ska skickas i chatten, så jag ändrar inställningarna för dessa genom att högerklicka och välja "Property Inspector". Sedan klickar jag för kryssrutan Editable. På samma sätt ändrar jag det andra och tredje textfältet till att vara "Framing: Scrolling" för att bli lite större och finare. Därefter väljer jag i bibliotekspaletten alternativet Internet, Multiuser och får automatiskt tillgång till ett antal beteenden som direkt kan användas för att skapa en komplett chatfunktion. Jag drar beteendet "Connect to Server" till knappen "Anslut" och anget serverns IP-adress. För en lokal, ouppkopplad dator innebär detta oftast "127.0.0.1". Jag kontrollerar att rätt aktör motsvarar användarnamnet och utgår ifrån att resten av inställningarna stämmer och klickar ok. Sedan drar jag beteendena "Chat Output" och "Chat Input" till de andra två textfälten och drar slutligen beteendet "Send Chat Button" till knappen "Skicka". Jag får då ange vad aktören som jag drog "Chat Input" till heter. Genom att markera ett objekt på scenen visas alltid namnet på objektet och även numret för detta, så det är enkelt att få det hela att stämma.

Därmed är jag faktiskt klar med min fleranvändarapplikation. Jag behöver nu bara spara, kontrollera att MultiuserServer startats och från Director trycka F12, för att omgående förhandsgranska resultatet som en webbsida i webbläsaren. Och genom att öppna ett nytt fönster och fylla i olika användarnamn, så kan man faktiskt direkt chatta - med sig själv!

Men det finns två sätt för att skapa interaktivietet. Det ena är att dra färdiga beteenden till aktörerna. Det andra är att utnyttja Lingo, Directors inbyggda programmeringsspråk. Lingo är ett språk som påminner mycket om JavaScript, men är rikare och mer anpassat för att hantera just multimedia. Genom att välja Script från Windows-menyn och klicka på pilarna i paletten kan man se vilken kod som ligger bakom de beteenden vi tidigare drog till textfälten och knapparna. Hämta dokumentationen om Directors fleranvändarmöjligheter på http://www.macromedia.com/ eller pröva på ett roligt exempel på användning av MultuserServer på http://www.rita.nu/. Med programmet Fireworks, som medföljer Director kan man snabbt göra snygga knappar.

Nyligen har det dessutom utkommit ett gratis tillägg för Director som medger att man importerar kompletta Fireworksfiler till Director och kan använda de knappar och navigationspaletter som man skapat i Fireworks.

Här följer en enkel steg för steg instruktion för att skapa knappar i Fireworks: 1) Öppna ett nytt dokument och ange storlek och upplösningen som du önskar använda 2) Välj "Insert->Libraries->Buttons" för att använda någon av de inbyggda knapputformningarna. 3) Om du istället vill skapa en egen helt ny knapp, välj "Insert->New button" för att gå till knappskaparfönstret. 4) Skapa en rektangel i fönstret och välj sedan i paletten "Styles" någon av de färdiga knapputseendena. Eller välja att skapa ett helt eget uteseende på knappen genom att ställa in paletterna Fill, Stroke och Effects. 5) När du är njöd med din knapp kan du direkt kopiera och klistra in den i Director, där den då dyker upp i Cast-paletten, eller så kan du anväda det nya tillägget och importera Fireworks-filen komplett till Director.