Diverse meningar och nya ord

Det är oförsvarligt. Du borde skämmas. Inflikata inkubisationer.

Fy skjortel.

Starta bladder utan en vettig tanke.

Kanske hade det varit bättre att le.

Människor älskar att vara klokare.

Kunskapen bygger på avund.

Kärlek är den mest vördade formen av egoism.

En kaktus tänker säkert vasst.

Könsberoende är nyttigt och livsbefrämjande.

Sex leder sällan till bättre förståelse, men alltid till något.

Förledas av den lede kan en ledd.

Enkla människor läser helst lyckliga slut.

Dumma människor älskar lyckan mest.

Vardagen är benämning för dvalan.

Helgat vare din helg, må ditt vin vara torrt.

Vassen så in i.

Namn är till för dem som inte minns själar.

Minne kan köpas på postorder.

En högsta önskan når högst 3 meter.

Vidsynthet borde mätas i tum.

Arbete är en nödvändig del av livet.

Ett lif fyllt af vedermödor, vilka skola ej lyftas ifrån de axlar vilka bäro ett ansvar till bredd fyllt med kärlek.

Att spela pajas inför de skämtlystnas skara.

En sån liten jäkel, tänkte den tjocka kvinnan och pressade ihop benen hårdare.

En käck tjeck.

En blågul svensk, eller slagen gul och blå?

Det är den sköra årstidens värme, som rinner från skyarna.

Svenskarna har en hög medellivsålder, därför att de är djupfrysta större delen av året.

Svensken bör tinas i minst en timme, under sakta pimplande, före servering i glatt sällskap.

De förkovrande muskelsammandragningarna utgjorde hans livsinnehåll.

En vänskaplig dunk var det musiken gav honom.

Det helt okända är enklast att skriva om, eftersom felen är så enkla att ursäkta.

En liten käft är viktigare än ett stort tryne.